MEETING: Markus Zusak

The Book Thief. The Messenger. The Underdog. When Dogs Cry. Fighting Ruben Wolfe. Yes, all of these are titles of books and all of them have the same author, Markus Zusak. He is currently on a tour with his newest book Bridge of Clay and I was lucky enough to meet him at this year’s Derby Book Festival last Monday.

Zlodějka knih. Posel. Roky pod psa. Když psi pláčou. Smečka rváčů. To všechno jsou názvy knih, které mají společného autora, Markuse Zusaka. Právě teď je na turné se svou nejnovější knihou Clayův most a já měla to štěstí, že jsem se s ním mohla minulé pondělí setkat v rámci Derby Book Festival.

BBC reporter Navtej Johal who interviewed the successful writer asked him about everything all of us eager readers want to know. What is the story behind Bridge of Clay? Does Markus Zusak feel under pressure after the enormous success of The Book Thief? And how does he do it, that he writes about great topics such as love or death with lightness and in the way that people can relate to his texts?

Reportér BBC Navtej Johal, který úspěšného autora vyzpovídal, se ho zeptal snad na vše, co zarytí čtenáři jako my chtějí vědět. Jaký příběh stojí za zrodem knihy Clayův most? Cítí se Markus Zusak pod tlakem po ohromném úspěchu Zlodějky knih? A jak to dělá, že se dokáže o velkých tématech jako jsou láska a smrt vyjadřovat s jistou lehkostí a způsobem, který čtenářům umožňuje ztotožnit se s jeho texty?

I guess that all of us have some project we have been delaying for quite some time. It can be for days, for months or even for year, as it was for Markus Zusak and his Bridge of Clay. He started writing the story in his 20s but then he began working on other projects and when he came back to Bridge of Clay, he was a different person than when he began writing it. He was even a different person than the one who wrote The Book Thief. Zusak successfully finished the story and we were lucky enough that he read a part of the story to us.

Snad každý máme nějaký projekt, který jsme nějakou dobu odkládali. Můžou to být dny, měsíce nebo dokonce i roky, jak tomu bylo v případě Clayova mostu Markuse Zusaka. Příběh začal psát, když mu bylo kolem 20 let, ale potom přešel k dalším projektům. Když se vrátil ke Cloyovu mostu, byl jiným člověkem, než když ho začal psát. Byl i jiným člověkem než tím, kdo napsal Zlodějku knih. Zusak příběh úspěšně dokončil a my jsme měli to štěstí, že nám dokonce i přečetl část příběhu.

Besides his newest book, Zusak also talked about the unexpected success of The Book Thief, the way he writes his novel and why he’s not going to record another audiobook again but will leave it to professionals. Overall, Markus Zusak has showed us again why he love him so much. He’s a man with a great imagination and full of wit and wisdom. On top of that, he’s very kind and if you’re a nervous mess like me, he can totally save the conversation.

Kromě jeho nové knížky se Zusak rozpovídal i o nečekaném úspěchu Zlodějky knih; způsobu, kterým píše své knihy, a proč už sám nenamluví žádnou ze svých audioknih a raději to přenechá profesionálům. Zkrátka nám Markus Zusak znovu ukázal, proč ho tak moc milujeme. Je to moudrý muž s úžasnou představivostí a báječným smyslem pro humor. Navíc je neuvěřitelně milý, a pokud stejně jako já trpíte nervozitou, tak dokáže zachránit konverzaci.

Anyway, if you have a chance, go meet him while he’s on the tour. You definitely won’t regret it and who knows, maybe you can get his autograph in at least one of your books.

Pokud máte šanci jít na jedno z jeho čtení v rámci turné, nepromarněte ho. Určitě nebudete litovat. A kdo ví? Možná budete moci získat jeho podpis alespoň do jedné z vašich knih.

Do you have your favourite book by Markus Zusak? Have you ever met any writer personally? Or who would you love to meet the most?

Kterou knihu Markuse Zusaka máte nejraději? Potkali jste nějakého autore osobně? S kým byste se případně rádi setkali?

Leave me your comments below the article or even share it if you feel like it’s something your friends might like. Thank you for reading and see you the next time!

Nechte mi pod článkem vaše komentáře a pokud máte pocit, že to je něco, co by se mohlo líbit vašim přátelům, tak budu ráda i za sdílení. Děkuji za pozornost a uvidíme se příště!

Eva


3 thoughts on “MEETING: Markus Zusak

  1. i personally have not met any particular authors i admire personally but one of the things i discovered while writing posts for my blog was that most authors are very active on social media. when i tried to reach out to some authors, they are quite responsive especially when asked about their work. glad you got to meet him 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s