Colm Tóibín – Brooklyn

“Some people are nice and if you talk to them properly, they can be even nicer.”

Hi, everyone!

You probably didn’t expect I would publish a new article ever again. And here I am! After my longer unplanned break from writing, you’re reading these words. Holiday will be here soon, summer is beginning and there are more of beautiful days filled with the sunshine. That means we should read some nice story. Brooklyn by Colm Tóibín is definitely the right choice for me.

Ahoj!

Nejspíš jste nečekali, že se ještě vůbec někdy ozvu. A vidíte, stalo se! Po delší neúmyslné pauze tu jsem rovnou i s novým článkem. Blíží se prázdniny, začíná léto a přibývá krásných dnů prosycených slunečním svitem, a tak si tohle období říká o nějaké milé čtení. Pro mě je jasnou volbou kniha Brooklyn, kterou napsal Colm Tóibín.

IMG_20160426_111017

Colm Tóibín is an Irish author, journalist and poet, born in Enniscorthy. His novel Brooklyn was published in 2009 and won The Costa Novel Award. The story takes place in the 1950s and the main character is Eilis Lacey, who lives with her mother and sister Rose in Ireland. Eilis can’t find a good job in her hometown, and even though she’d be able to work in an office as her sister, she becomes a shop assistant. However, that’s not that kind of the future Rose imagined for Eilis. With a help from her friend Father Flood, she makes it possible for Eilis to immigrate to New York.

It’s for the first time in her life she leaves Ireland and moves into the crowded lodging house in Brooklyn. Eilis is feeling homesick and is missing her mother and sister. When she finally finds her friends and love and is building new relationships, Father Flood tells her bad news and she has to go back to Ireland. Then it’s up to her which future she’ll choose. Is she going to stay in Ireland, as everyone expects from her, or go back to New York?

Colm Tóibín je irský spisovatel, novinář a básník, který se narodil v Enniscorthy. Jeho román Brooklyn vyšel v roce 2009 a získal The Costa Novel Award. Příběh se odehrává v 50. letech 20. století a jeho hlavní hrdinkou je Eilis Lacey, která se svou matkou a sestrou Rose žije v Irsku. Eilis nemůže ve svém rodném městě najít pořádnou práci, a ačkoliv by byla schopná, stejně jako její sestra, pracovat v kanceláři, stane se z ní prodavačka. To ale není budoucnost, jakou si pro ni Rose představovala, proto jí za pomoci svého známého, otce Flooda, umožní emigrovat do New Yorku.

Eilis poprvé v životě opouští Irsko a stěhuje se do podnájmu v Brooklynu. Eilis se velmi stýská po jejím domově a společnosti její sestry a matky. Zrovna, když si v New Yorku nachází přátele, lásku a buduje vztahy, dostávají se k ní zprávy, kvůli kterým musí zpět do Irska. Pak už je jen na Eilis, jakou si zvolí cestu. Zůstane v Irsku, jak se od ní očekává a splní tak povinnosti ke své rodině, nebo půjde za svým srdcem a vrátí se do New Yorku vstříc lepší budoucnosti?

IMG_20170616_203315_1497638024248-01

She was nobody here. It was not just that she had no friends and family; it was rather than she was a ghost in this room, in the streets on the way to work, on the shop floor. Nothing meant anything.

I think that Brooklyn isn’t a piece of heavy reading, you won’t make a mistake if you add a copy to your bookcase. I read the book both in the Czech translation and in the original English version. To be honest, I preferred this story written in English. The text gave me the impression of being more authentic and likeable.

It’s quite easy to grow fond of Eilis and I think that a lot of you, readers, would identify with her. She left her home because she had some better opportunities, was homesick, had to overcome cultural differences and become a part of their system. For me, it wasn’t easy to get used to life in the UK, but unlike Eilis, I have more opportunities and ways to get home to see my family.

I když se podle mě Brooklyn neřadí mezi náročnou četbu, rozhodně neuděláte chybu, když o jeden výtisk doplníte svou knihovnu. Já jsem knihu četla jak v českém překladu, tak i v originální anglické verzi. A popravdě, anglický výtisk se mi líbil daleko víc. Celkově mi text přišel o trochu víc autentičtější a příjemnější.

Postavu Eilis si snadno oblíbíte a spousta z vás se s ní nejspíš i snadno ztotožní. Opustila domov kvůli lepším příležitostem, stýskalo se jí po rodině, musela překonávat kulturní rozdíly cizí země a zaběhnout se do jejich systému. Pro mě, například, taky nebylo zrovna nejsnadnější zvyknout si na Anglii, ale rozhodně mám oproti Eilis daleko víc příležitostí a možností, jak se dostat domů za rodinou.

In 2015, Brooklyn was adapted for the screen. The main characters are played by Saoirse Ronan, Emory Cohen and Domhnall Gleeson. The film also got 3 Oscar nominations.
Brooklyn se v roce 2015 dočkal i filmového zpracování. V hlavních rolích se objevují Saoirse Ronan, Emory Cohen a Domhnall Gleeson. Snímek se mimo jiné dočkal i 3 nominací na Oscara.

 

Well, I hope you liked today’s article. I’ll try to add posts at least once a week. I’ll write more book reviews and in the future, I’d like to publish few interviews with writers as well.

Have a great weekend!

Tak doufám, že se vám dnešní článek líbil! Pokusím se přidávat články alespoň jednou týdně. Nadcházející příspěvky budou zejména knižní recenze, ale v budoucnu bych ráda publikovala i pár rozhovorů.

Užijte si víkend a mějte se krásně!

Eva


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s