Arthur Golden – Memoirs of a Geisha

Follow my blog with Bloglovin

Wow, long time no see, right? So why don’t we begin with one of my favourite books? I’m pretty sure you all know this one as it’s called Memoirs of a Geisha. It was written in 1997 by Arthur Golden. It took him 6 years to finish the book. He rewrote the whole novel three times, changing the point of view until he left it with Sayuri. The book is based on interviews with many geisha, especially with Mineko Iwasaki. These interviews provided Golden with a background of a geisha world. After the book being published in Japan, Golden got sued for a defamation of the character of Mineko Iwasaki.
Páni, dlouho jste o mně neslyšeli, že? Tak proč znovu nezačít s jednou z mých oblíbených knih? Jsem si jistá, že tuhle všichni znáte. Jmenuje se Gejša. V roce 1997 ji napsal Arthur Golden a trvalo mu celkem 6 let knihu dokončit. Celý román třikrát přepsal, měnil vypravěče, až zůstal u Sayuri. Kniha je založena na rozhovorech s gejšami, hlavně s Mineko Iwasaki. Tyto rozhovory poskytly Goldenovi lepší pohled do zákulisí světa gejš. Poté, co knihu vydali v Japonsku, byl Golden obviněn za pomluvu Mineko Iwasaki.

jup

Memoirs of a Geisha is a story of Chiyo, a girl who grows up in a fishing village with her poor parents and sister, but becomes the most famous geisha in Gion. As a small child, Chiyo and her sister were sold to the okiya in Gion, the district of geisha. Chiyo stays there thanks to her beautiful eyes, however, her sister has to move to the district of prostitutes. Young Chiyo begins to attend the school for geisha. Unfortunately, Hatsumomo, the geisha of her okiya, forces her to destroy a kimono of her greatest rival. Chiyo loses all privileges and becomes a maid. During one of her errands, she meets a very kind and generous man, known to her as the Chairman. He gives her a tissue to dry her tears and buys her an ice cream. Chiyo keeps the tissue as a memento and sets herself a new goal. She will become a geisha so she can enter the sphere of higher society and meet the Chairman again.
Gejša je příběh Chiyo, která se z  dívky vyrůstající v rybářské vesnici se svými chudými rodiči a sestrou vypracuje až v nejznámější gejšu v Gionu. Ještě jako malé dítě je Chiyo spolu se svou sestrou prodána do okije v Gionu, čtvrti gejš. Chiyo si díky jejím nezvykle krásným očím nechají, ale její sestra takové štěstí nemá, a tak je přemístěna do čtvrti prostitutek. Mladá Chiyo začne navštěvovat školu pro gejši, avšak poté, co jí Hatsumomo, gejša, která živí její okiju, nařídí, aby zničila kimono její největší konkurentky, je zbavena veškerých privilegií a stává se z ní pouhá služka. Při jedné ze svých pochůzek potkává velmi milého a štědrého muže, který jí je znám jako Ředitel. Věnuje jí kapesník, aby si osušila slzy, a kupuje jí zmrzlinu. Chiyo si kapesník nechává jako upomínku a stanovuje si nový cíl. Stane se gejšou, aby mohla vstoupit do vyšších kruhů společnosti a setkat se tak opět s Ředitelem.
geisha1.gif
Source/Zdroj: http://www.weheartit.com

“At the temple there is a poem called “Loss” carved into the stone. It has three words, but the poet has scratched them out. You cannot read loss, only feel it.”

A few years later, Mameha appears in the okiya and persuades the Mother to pay for Chiyo’s classes again. She also promises she will act as her older sister and mentor. Chiyo takes the name Sayuri, and under the tutelage of Mameha, she becomes the most famous geisha in Gion despite all Hatsumomo’s attempts to discredit her. Sayuri’s income covers all her debts against the okiya and the Mother decides to make Sayuri her heiress. During her career, she meets the Chairman many times, however, she has to pay more attention to his friend and business partner. Mr Nobu doesn’t like to keep company with people, especially women, but he becomes fond of Sayuri. It’s even possible that he could become her danna.
O několik let později se na prahu její okije zjevuje Mameha a přemlouvá Matku, aby obnovila financování jejích hodin umění gejš s tím, že bude vystupovat v roli její starší sestry a mentorky. Chiyo přebírá jméno Sayuri, a pod vedením Mamehy se i přes všechny pokusy a pomluvy Hatsumomo stává nejslavnější gejšou v Gionu. Její výdělky dosáhnou takové výše, že dokonce pokryje všechny své dluhy vůči okiji, a Matka se proto rozhodne, že ji stanoví svou dědičkou. Během svého působení se často dostává do společnosti svého milovaného Ředitele, avšak musí věnovat více pozornosti jeho příteli a obchodnímu partnerovi. Pan Nobu si moc nepouští lidi, zejména ženy, k tělu, ale Sayuri si oblíbil a nabízí se jí tak možnost, že by se mohl stát jejím dannou.

“I don’t know when we’ll see each other again or what the world will be like when we do. We may both have seen many horrible things. But I will think of you every time I need to be reminded that there is beauty and goodness in the world.”

In 1939, the WW2 begins in Japan. Mr Nobu sends Sayuri to the kimono manufactory, where she’ll be safe. A few years later, the Chairman arrives for Sayuri, so she, Mameha and Pumpkin can make a company to American ambassadors. How is it all going to end? Is Sayuri going to get the happy ending with her beloved Chairman? Or will she depend on a support from Mr Nobu? You won’t know that until you read the book or watch the film.
V roce 1939 v Japonsku začíná 2. světová válka. Pan Nobu posílá Sayuri do výrobny kimon, kde bude v bezpečí. O několik let později pro ni přijíždí Ředitel, aby spolu s Mamehou a Tykví dělala společnost americkým velvyslancům. Jak to ale celé dopadne? Dočká se Sayuri šťastného konce se svým milovaným Ředitelem? Nebo bude odkázána na podporu pana Nobu? To se nedozvíte, dokud si nepřečtete knížku nebo se nepodíváte na film.
geisha2.gif
Source/Zdroj: http://www.weheartit.com

Finally, I would like to say that despite the fact that the book has 448  pages, which may scare off some readers, it’s quite easy to read and you can’t tear yourself away from the story. Golden uses a wonderful and understandable language in the original version. I, unfortunately, haven’t read the Czech version, so I can’t review the translation. Either way, it’s a very readable story. For me, it’s even one of those cases when I love the film adaptation as much as the book. At the same time, I’d say that a lot of people can find themselves in the story. A young girl follows her dream. She falls in love. She makes a lot of mistakes on her life journey, but at the same time, a lot of wrongs have been done to her. And what is important, she doesn’t lose hope. No one should. Whether you wish for anything, whatever you want to accomplish, you don’t need other people to believe in you. That‘s secondary. Just a nice bonus. The only person that has to believe in you, the person everything depends on, are you. Believe in yourself.

Thanks for your attention and.. if you liked the article, I’ll be more than happy if you share it or leave me a comment. 

Have a beautiful day! x

Na závěr bych ráda podotkla, že i když má knížka krásných 448 stran, což může některé čtenáře trochu vystrašit, tak se čte téměř sama a nemůžete se od příběhu odtrhnout. Golden v originální verzi používá nádherný a srozumitelný jazyk. Českou verzi jsem bohužel nečetla, takže nemůžu posoudit překlad. Tak či tak, je to velmi čtivý příběh. Pro mě je to dokonce jeden z těch případů, kdy knihu miluji snad úplně stejně jako její filmové zpracování. Zároveň bych řekla, že se v příběhu nejspíš hodně lidí najde. Mladá dívka jde za svým snem. Zamiluje se. Na své životní cestě udělá spoustu chyb, ale zároveň jí bylo způsobeno dost křivd. A co je hlavní, neztrácí naději. To by neměl nikdo z nás. Ať si přejete cokoliv, ať chcete dosáhnout čehokoliv, nepotřebujete, aby ve vás věřili ostatní. To je druhotné. Takový příjemný bonus. Jediný člověk, který ve vás musí věřit, na kterém to všechno závisí, jste vy samotní. Věřte si.

Děkuji, že jste dočetli až sem a.. jestli se vám článek líbil, budu víc než šťastná, když ho nasdílíte mezi další lidičky nebo mi tu zanecháte komentář.

Mějte se krásně! x


2 thoughts on “Arthur Golden – Memoirs of a Geisha

 1. Gratulace k návratu. 🙂 Super recenze, krásně nafocená kniha. 🙂
  O knize jsem slyšela a vypadá dost zajímavě, píšu si ji na seznam, děkuju na typ. Celkově se chci víc o tu Asii zajímat. 🙂

  Liked by 1 person

  1. Jé, děkuji! 🙂 Jsem ráda, že si líbí! 🙂
   A knížka je to moc krásná, hezky psaná. Jinak z asijských autorů je skvělý ještě Haruki Murakami, momentálně asi můj nejoblíbenější autor. 🙂

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s