READING TIPS: The Winter Edition

Hi everyone! So… Christmas time is over, but winter is still here, and there is nothing better than getting cosy with a cup of a hot drink and a good book during the cold day. But which book should you read? I hope you’ll choose from this list of books I definitely recommend.

Ahoj! Takže… Čas Vánoc už je za námi, ale zima je pořád tady a během chladných dnů neexistuje snad nic lepšího, než když se zachumláte do deky s šálkem horkého nápoje a knihou. Kterou knížku byste si ale měli přečíst? Třeba si vyberete některou z těch, které vám v tomto článku doporučuji.

Michelle Obama: Becoming

Not only Americans missed Michelle Obama. However, luckily for everyone, she wrote a book Becoming. It’s not a surprise that the book became a bestseller and has been one of the most awaited titles of 2018. The author returns not only to those years she spent in the White House with her family, but she also reminisces her childhood and the time when she met her husband Barack Obama. So if you’re a fan of biographies, Becoming by Michelle Obama is definitely a great book to get comfortable and enjoy the day off with for you.

Po Michelle Obama se nestýská jen Američanům. Nicméně, naštěstí pro nás všechny, napsala knihu Můj příběh (orig. Becoming, v českém překladu vychází 1. 4. 2019 v nakladatelství Argo). Snad nikoho nepřekvapí, že se kniha stala bestsellerem a byla jedním z nejočekávanějších titulů. Autorka vzpomíná nejen na léta, která společně se svou rodina strávila v Bílém domě, ale vrací se i do dobsvého dětství, a také do období, kdy poznala svého manžela Baracka Obamu. Pokud tedy patříte mezi příznivce biografií, Můj příběh od Michelle Obama je rozhodně tou pravou knihou, se kterou se můžete uvelebit a užít si den volna.

alex-nemo-hanse-1229495-unsplash
Photo by Alex Nemo Hanse on Unsplash

Atticus: The Dark Between Stars

Have I ever mentioned how much I love works of Atticus? For those of you who don’t know this author, he’s one of the most popular Instagram poets these days. He also published 2 books: Love Her Wild and The Dark Between Stars. In his works, the main themes are often love, brokenness and femininity. He’s updating his Instagram profile every day. His poetry has also been described as the most tattooed in the world. That’s how much his verses touch has fans’ hearts and talk to them. So if you want to fill your heart with warm feelings and see that the world and men’s general view of women still aren’t that bad, this book is for you. Both Atticus’ books have a beautiful graphic design and are accompanied by photographs. And if you want to follow Atticus’ Instagram account, you can find him by his nick @atticuspoetry. Give him some love!

Zmiňovala jsem už, jak moc miluji Atticovu tvorbu? Pro ty z vás, kteří tohoto autora neznají, je jedním z nejpopulárnějších Instagramových básníků dnešní doby. Dokonce mu už vyšly 2 knihy: Láskou ji nespoutáš a The Dark Between Stars (kniha se prozatím nedočkala českého překladu). Ve své tvorbě se často zaměřuje na lásku, zlomenou lidskou duši a ženskost. Každý den aktualizuje svůj profil na Instagramu a přidává nové příspěvky. Jeho verše zároveň byly označeny za nejvíce tetované. Tak moc se jeho verše dotýkají srdcí jeho příznivců a promlouvají k nim. Pokud se tedy chcete v chladných dnes svézt na vlně hřejivých pocitů a získat pocit, že svět a pohled mužů na ženy na tom ještě není tak špatně, je to kniha právě pro vás. Navíc jsou obě Atticovy knihy krásně graficky zpracovány a doplněny o fotografie. A pokus chcete Attica sledovat na Instagramu, najdete ho pod nickem @atticuspoetry. Pošlete mu trošku lásky!

atticus blog

Katherine Arden: The Bear and the Nightingale

Do you like fantasy? And what if I tell you that The Bear and the Nightingale has also some features of a fairy tale on top of it? The story takes place in Russia and the reader experiences the journey of young Vasilisa. She and her family live on the edge of the woods. However, Vasilisa has always been different. She’s never been that kind of a girl who’d seek after the marriage and want to spend her life in the kitchen, as it is a standard for women in Arden’s novel. She experiences many adventures while meeting magical creatures who are supposed to guard the house. Vasilisa also needs to defend her values as a new priest comes to the village. She also needs to join forces with Frost in order to make sure that her family is safe. So if you’re in a mood for some Russian folklore and fantasy full of adventure with a young strong female lead, this book is perfect for you.

Máte rádi fantasy? A co když vám řeknu, že se v knize Medvěd a slavík objevují i pohádkové prvky? Příběh se odehrává v Rusku a čtenář sleduje životní cestu mladé Vasilisy, která se svou rodinou žije na kraji lesů. Vasilisa vždy byla jiná. Nikdy nebyla typem dívky, která by toužila po manželství nebo aby strávila svůj život v kuchyni, jak tomu je standardem v románu Ardenové. Zatímco se setkává s kouzelnými tvory, kteří ochraňují dům, zažívá spoustu dobrodružství. S příchodem nového kněze do vesnice navíc musí obhajovat své hodnoty. Také musí spojit síly s Mrazíkem, aby se ujistila, že je její rodina v bezpečí. Takže pokud zrovna máte náladu na trochu ruského folkloru a fantasy, které je plné dobrodružství a má mladou silnou ženskou hrdinku, pak je pro vás tato kniha perfektní.

BEAR
Katherine Arden [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)%5D, via Wikimedia Commons

Love Letters Of Great Men

To finish this short list of my reading tips, we need some love. Well… A lot of love, actually. If you’ve seen the TV show Sex and the City and movies which followed the successful show, then you probably remember the beginning of the film where Carrie Bradshaw lays in the bed with Mr Big and reads from a book called Love Letters of Great Men to him. However, the book was fake until it was really published a bit later. The first part of the book consists of love letters from famous men like Ludwig van Beethoven, F. Scott Fitzgerald, John Keats or Franz Kafka. The second part of the book is full of poetry (for example by William Shakespeare or Pablo Neruda) and it shouldn’t surprise you that their main theme is love. If you’re a romantic soul or you’re looking for some inspiration on how to express love from true experts, this might be the book for you. 

Abych dokončila krátký seznam mých tipů na čtení, chtělo by to lásku. No… Vlastně spoustu lásky. Pokud jste viděli seriál Sex ve městě a stejnojmenné filmy, které se staly pokračováním úspěšného pořadu, tak si nejspíše pamatujete začátek filmu, kdy Carrie Bradshaw leží s panem Božským v posteli a čte mu z knihy, která se jmenuje Milostné dopisy slavných mužů. Nicméně, kniha vůbec neexistovala, dokud ji nevydali krátce po tom, co se film objevil v kinech. První část knihy se skládá z milostných dopisů slavných mužů, jakými byli například Ludwig van Beethoven, F. Scott Fitzgerald, John Keats nebo Franz Kafka. Druhá část knihy je plná poezie (od autorů, jako byli například William Shakespeare nebo Pablo Neruda) a nemělo by vás překvapit, že jejich hlavním tématem je láska. Pokud jste tedy romantické duše nebo jen hledáte inspiraci od expertů v tom, jak vyjádřit lásku, pak by tato kniha mohla být právě pro vás.

clanek1

So, this is the end! I really hope you found a book you’d love to read here and it would be wonderful if you support these authors and give them some love. If you think my reading tips would be useful for some of your friends or family, I’ll be over the moon if you share this article with them.

Tak, jsme u konce! Opravdu doufám, že jste tu našli knihu, kterou byste si rádi přečetli. Bylo by ohromné, kdybyste podpořili tyto autory a také jim poslali trochu lásky. A pokud si myslíte, že by některé z mých knižních tipů mohly být užitečné pro některé z vašich přátel či členů rodiny, budu šťastná, když s nimi budete článek sdílet.

Thank you and have a wonderful year 2019!

Děkuji a mějte nádherný rok 2019!

 

Eva


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s