Jon Krakauer – Into The Wild

One of my resolutions for 2019 is to publish my articles on The Literature Empire more often. And… TAH-DAH! A new post is here! And what is it going to be about? We’ll talk about a book I fell in love after a few pages. It’s a story full of travelling, adventures, meeting new people, emotions, but, most importantly, it describes a life of a wonderful person who was breathing in the same air that we do and was walking on this beautiful planet we call the Earth. Ladies and gentlemen, let me introduce you Into the Wild by Jon Krakauer.

Jedním z mých předsevzetí pro rok 2019 je, abych publikovala na The Literature více článků a častěji. No a…. TADÁÁÁ! Je tu nový článek! A o čem si budeme povídat tentokrát? O knize, kterou jsem si zamilovala hned během prvních pár stran. Je to příběh plný cestování, dobrodružství, poznávání nových lidí, emocí, ale především popisuje život báječného člověka, který dýchal stejný vzduch jako my a chodil po téhle krásné planetě Zemi. Dámy a pánové, dovolte, abych vám představila Útěk do divočiny of Jona Krakauera.

2019-01-05 06.13.39 1.jpg

In 1993, Jon Krakauer published an article about a young man, whose dead body was found in an abandoned bus in the middle of Alaskan forests. Krakauer was asked to write an article about him quickly and the deadline was pushing him. After the article was published in the Outside magazine, he decided to dive more into the story to find out what made this young man to go on this big Alaskan adventure. 

Psal se leden 1993, když Jon Krakauer vydal článek o mladém muži, jehož mrtvolu našli lovci v opuštěném autobuse uprostřed lesů na Aljašce. Krakauer dostal za úkol napsat o něm rychle článek a tlačil ho termín odevzdání. Po vydání článku v časopise Outside se však rozhodl ponořit do mladíkova příběhu, aby zjistil, co ho dohnalo k jeho velkému dobrodružství na Aljašce. 

2019-01-05 06.00.45 2.jpg

The name of the mysterious young man was Chris McCandless. He came from a good family and he lived with his parents and sister in Virginia. Nevertheless, one day, not long after he graduated from Emory University with a bachelor’s degree in the double majors of history and anthropology, he disappeared. He gave money to Oxfam, lost his car during a flash flood and burned all the cash he had. He travelled all the way down to the Mexico, met many interesting and important people on his journey, worked in order to earn some money. However, his dream was to go to Alaska and live there off land. According to his diary, he managed to stay there for at least 114 days. 

Ten záhadný mladý muž se jmenoval Chris McCandless. Pocházel z dobré rodina a spolu se svými rodiči a sestrou žil ve Virginii. Jednoho dne, nedlouho po úspěšném ukončení bakalářského studia na Emory University se zaměřením na historii a antropologii, však zmizel. Své peníze věnoval charitativní organizaci Oxfam, během bleskových povodní přišel o auto a spálil všechnu zbývající hotovost. Cestoval až do Mexika, potkal spoustu zajímavých a pro jeho životní příběh důležitých lidí a pracoval, aby si vydělal peníze, které potřeboval na cestu. Jeho snem ale bylo jet na Aljašku a žít tam z toho, co nabízí země. Podle jeho deníku se mu tam podařilo vydržet 114 dní.

 “It is easy, when you are young, to believe that what you desire is no less than what you deserve, to assume that if you want something badly enough, it is your God-given right to have it.”

In the book, you can clearly recognize that Krakauer is a journalist. He’s telling the story of Chris McCandless, however, he also refers to stories about some other hikers from the past. Krakauer also returns to his own hiking experience he gained when he was a lot younger. The author also describes how he met people who met Chris on his way to his great Alaskan adventure and mainly in these parts, it might feel like you’re reading a reportage. However, whether you’re one of those readers who love biographies or you just love interesting stories, don’t let the journalistic style of the text to put you off. It’s definitely worth your attention.

Z knihy můžete jasně poznat, že se Krakauer živí novinařinou. On sice vypráví příběh Chrise McCandlesse, ale zároveň odkazuje k příběhům jiných hikerů z minulosti. Krakauer se rovněž vrací k jeho vlastním zkušenostem, které získal, když byl o spoustu let mladší. Autor také popisuje, jak poznal lidi, kteří potkali Chrise na jeho cestě za velkým aljašským dobrodružstvím. Právě hlavně v těchto částech si můžete připadat, jako když čtete reportáž. Ale ať už patříte mezi zaryté čtenáře biografií či pouze milujete zajímavé příběhy, nenechte se žurnalistickým stylem textu odradit. Rozhodně stojí za vaši pozornost.

2019-01-05 06.00.43 1.jpg

Into the Wild didn’t go unnoticed and Sean Penn made a film of the same name based on the book. In my opinion, he couldn’t choose a better actor than Emile Hirsch who could portray Chris’ character. Alongside Hirsch, you can also see Kristen Stewart and Vince Vaughn in the movie. The film is full of Alaskan wilderness and Penn plays with the plot and the story beautifully. Into the Wild is also accompanied by a brilliant soundtrack done by Eddie Vedder, who you might know thanks to his band Pearl Jam. 

Útěk do divočiny nezůstal bez povšimnutí a Sean Penn podle knihy natočil stejnojmenný film. Podle mě si nemohl pro ztvárnění Chrisovy postavy vybrat lepšího herce než je Emile Hirsch. Kromě něj však ve filmu uvidíte například i Kristen Stewart či Vince Vaughna. Film je plný záběrů aljašské divočiny a Penn si krásně hraje s dějem a příběhem. Navíc je snímek doplněný o geniální soundtrack, na kterém pracoval Eddie Vedder, kterého nejspíš znáte hlavně díky kapele Pearl Jam.

I find the story of Chris McCandless very fascinating. He went out of his comfort zone to find his happiness. But did he really find it? I don’t know. He wrote a note saying: “Happiness only real when shared,” into one of the books he was reading. Maybe he didn’t find his happiness in the Alaskan wilderness, but it seems like he realized where he could find it and how he could reach it. According to his diary, he even tried to leave, but he couldn’t cross the river. However, there is something I find quite admirable about him. He left everything and everyone behind, and he chased his dreams. It might seem selfish to abandon society just like that, but it might make us to think about ourselves. Why would he want to leave the society behind? We have so many prejudices and are so afraid of change. What could we do better?

Mně příběh Chrise McCandlesse přijde fascinující. Opustil svou komfortní zónu, aby našel štěstí. Ale našel ho? To nevím. Do jedné z knih, které četl, napsal poznámku: “Štěstí je skutečné pouze, je-li sdíleno.” Možná nenašel štěstí v aljašské divočine, ale vypadá to, že si alespoň uvědomil, kde by ho mohl najít a jak by ho mohl dosáhnout. Podle jeho deníku se dokonce pokoušel odejít, ale nemohl přebrodit řeku. Nicméně, je tu něco, co mi na něm přijde velmi obdivuhodné. Opustil všechno a všechny, aby šel za svými sny. Možná se to zdá sobecké, že takhle opustil společnost, ale mohlo by nás to donutit, abychom se zamysleli sami nad sebou. Proč by chtě společnost opustit? Máme tolik předsudků a bojíme se změn. Jak bychom se mohli zlepšit?

Maybe you’re now interested in the story of Chris McCandless just like me. So where can you find out more?

Možná vás teď příběh Chrise McCandlesse zajímá právě tak jak mě. Kde se tedy můžete dozvědět více?

 

Thank you for reading the article and I hope that you learned something new or that I made you think about something different. If you liked the article or you think that someone else could be interested, I’ll be more than happy if you share it. And I’ll be over the moon if you want to discuss something in comments. 
Děkuji, že jste si přečetli článek, a doufám, že jste se dozvěděli něco nového, nebo že jsem vás donutila nad něčím zapřemýšlet. Jestli se vám článek líbíl a myslíte si, že by mohl zaujmout i někoho jiného, budu šťastná, když s nimi budete článek sdílet. A pokud byste chtěli něco prodiskutovat, budu ráda za komentáře! 
Have a wonderful day!
Mějte se krásně!

Eva


4 thoughts on “Jon Krakauer – Into The Wild

 1. I’ve got this sitting on my shelf and am VERY excited to read it, I think I’ll like the journalistic style to be honest. I adored the film and Eddie Vedder can do no wrong. Weird how compelling such a tragedy is, it made me want to hit the great outdoors, which is kinda perverse but the cinematography was epic.

  Liked by 1 person

  1. Yes, I definitely recommend you to read it! And I think that the journalistic style suits the story well. I loved the film, too! The scenery they managed to put into it was truly amazing. And I completely agree. It’s a tragic story, however, since the first time I read about it, I felt like mine and Chris’ personality had a lot in common. 🙂

   Liked by 1 person

   1. Yes, he’s relatable. Even though it’s his privelege that alows him to cut loose, because he knows in the back of his mind there’s a safety net back home, he just doesn’t feel able to cope with life as it is, with all its advancements and competitions, I can relate to that! I also often walk until I better, which is surely what he was trying to do?

    Liked by 1 person

   2. Well, I think that even if he’d manage to leave Alaska alive, he wouldn’t go back home. Maybe just to see his sister. But I think he’d go back to the south or to his friends and live like that. And yes, I agree. I guess that’s what he was trying to do.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s